Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

 Καλή εβδομάδα!


Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 23.59 μ.μ. η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
http://www.evabeauty.gr/studies/news/trainingvoucher2014/229-voucher-18-24.html