Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – TRAINING VOUCHER

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – TRAINING VOUCHER
Επιταγή Εισόδου για Νέους Ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
Δηλώσεις Συμμετοχών έως 20/09/2014http://www.evabeauty.gr/studies/news/trainingvoucher2014/229-voucher-18-24.html