Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

TATTOO Νέα Έναρξη Τμήματος

TATTOO
Νέα Έναρξη Τμήματος
 
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014
09.00-13.00
 
 
 
 
 
 
 
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014
09.00-13.00
 
Μάθε την τέχνη της διακοσμητικής του σώματος!
Γίνε Tattoo Artist!
  Ένα σύγχρονο-καλλιτεχνικό επάγγελμα, αυξανόμενης ζήτησης.
 
Επέλεξε την οργανωμένη εκπαίδευση των ΚΔΒΜ1 EVABEAUTY STUDIES, και εξασφάλισε  
-κέρδος χρόνου
μπεριστατωμένη γνώση σε θεωρία και τεχνική
  -εκπαιδευτικό υλικό
λεγχόμενη πρακτική εξάσκηση
 -εκπαίδευση από έμπειρους εκπαιδευτές / αναγνωρισμένους τεχνίτες
ίτλο σπουδών
 
Πληροφορίες - Δηλώσεις Συμμετοχής: 2109589616, 2104100041